Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Udpegning/udskrivning af køretøjer

Udpegning/udskrivning af køretøjer

Tidspunkt 31/08 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

UDPEGNING af

MOTORKØRETØJER

                

 

til Krigsmagten og

Civilforsvaret.

Lov nr. 337 af 21. sep. 1939 (annulerer Lov nr. 70 af 1913 om hærens forsyning af heste og vogne):

I tilfælde af, at krigsmagten mobiliseres, en sikringsstyrke formeres, eller når mønstringer og øvelser af særlig art afholdes, indtræder for ejere af samtlige landets befordringsmidler af enhver art forpligtelser til, efter fastsatte regler, at stille dem til rådighed for krigsmagten.

De i denne lov omhandlende befordringsmidler skal være udpegede og synede i fredstid og deres erstatnings- værdi skal være fastsat.

Udpegning af motorkøretøjer skal ske til såvel brug for krigsmagten som det civile luftværn.

Staten kan overtage befordringsmidlet til erstatningsværdien + 10%.

Motorkøretøjer udpeges via tidligere Centralregisteret for Motorkøretøjer (CR), nu SKAT´s motorregister og Forsvarets Motorudskrivningstjeneste (MUT) i fredstid.

I tilfælde af mobilisering udskrives de.

Motorkøretøjer over 5 år udgår automatisk af MUT´s motorregister.

Ved udskrivning forsynes motorkøretøjet med krigsmagtens egne nummerplader.

Statens Civile Luftværn: Fra 11. juli 1940 tillades at både registrerede og uregistrerede køretøjer til civil luftbeskyttelse udskrives og registreres uden syn, uden nummerplader, uden vægtafgift eller kun ved anvendelse af prøveskilte. Det civile Luftværns egne nummerplader monteres på køretøjerne.

1961: Foreløbig vejledning i mørklægning af udskrevne køretøjer udsendes.

Beredskabsstyrelsen (Civilforsvarsstyrelsen) udpeger og udskriver ikke køretøjer mere via MUT efter 2006.

Forsvaret forsætter samarbejdet med MUT. Fra 1978 skal synshallerne stilles til rådighed ved mobilisering som samlingspunkt og undersøgelsessted. Bilinspektionens personale kan deltage i arbejdet.