Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Typegodkendelse

Typegodkendelse

Tidspunkt 14/01 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

TYPEGOD-

KENDELSE

 

1932:   Et udvalg (bestående af 3 motorsagkyndige) nedsat af Justitsministeriet, der begyndte med

            typegodkendelse af chassiser til last-/vare-/påhængsvogne (d.v.s. køretøj uden karrosseri).

 

1948:   Krav om typegodkendelse til personvogne over 9 personer, vare-/ lastvogne, påhængs-/ sættevogne

             og varesidevogne skulle typegodkendes.

1958;   Krav om typegodkendelse til køretøjer fremstillet på personvognschassis . Campingvogne.

1959:   Krav om typegodkendelse til køretøjer, der har været registreret i udlandet som personvogne.

            Trehjulede motorcykler til varetransport.         

            På forlangende skal den ansøgte køretøjstype fremstilles for typegodkendelsesudvalget.

            Typegodkendelsen kostede ikke noget at få udstedt i 1948.

            Efter 1971 er der gebyr på udstedelse af type-/ godkendelseserklæringer (selv konstateret det).

            Husker det som 150 kr & 300 kr for disse dokumenter.

1951:   Typegodkendelse af knallertmotorer til 30 km/t med præget TUM-nummer i motoren indførtes.

 

1958:   Udvalget blev nedlagt i 1958 og erstattet af Statens Konter for Typegodkendelse af

            Motordrevne Køretøjer. Omfattede nu også standardtypegodkendelse.

            En medhørende typeattest kan herefter bruges til motorregistrering ved politiets motorkontor

            (nu SKAT) uden forudgående syn.

            En Godkendelseserklæring (også fra 1948) svarer til en typegodkendelse, men kun for 1 stk.

            køretøj.

1960:   Statens Kontor for Typegodkendelse blev nedlagt i 1960, og erstattet af Statens Biltilsyn,

            der igen blev erstattet af Færdselssikkerhedsafdelingen i 1974 (se mere herom side 19).

            Udstedelsen af Typegodkendelsen for et køretøj var gratis. Mangfoldiggørelsen (trykning mv.)

            skulle ansøgeren selv sørge for - der skulle trykkes adskillige hundrede eksemplarer til brug for

            alle synssteder og til ansøgerens eget brug ved salg af køretøjer til kunder.