Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / TOLD, MOMS, REGISTRERINGSAFGIFT, VÆGTAFGIFT VEJAFGIFT mm.

TOLD, MOMS, REGISTRERINGSAFGIFT, VÆGTAFGIFT VEJAFGIFT mm.

Tidspunkt 12/12 2014
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

TOLD:

Købt i EU-land =    0% told.

Købt i andet land = 0% told for originale køretøjer over 30 år, som er ude af

                  produktion, har en vis sjældenhedsværdi, en vis handelsværdi, ikke er

                  ombygget, er samlerobjekt og ikke anvendes til sit oprindelige formål. 

                  10% told skal erlægges når køretøjet er yngre end 30 år. 

Medbragt til Danmark som flyttegods = 0% told, hvis køretøjet er 6 mdr. eller mere,

                  og du har boet i udlandet i mere end 1 år. Må ikke sælges det første år

                  efter flytningen hjem til DK.

 

MOMS:

Købt i EU-land =     0% moms, hvis køretøjet har kørt mere end 6000 km og er mere  

                                 end 6 mdr. gammelt.

Købt  i andet land = 5% moms for samlerobjekter over 30 år (tilsvarende regler som

                                 ovenfor under TOLD). 

                                 25% moms, når køretøjet er under 30 år gammelt.     

Medbragt til Danmark som flyttegods = 0% moms (se TOLD).

 

REGISTRERINGSAFGIFT:

     Køretøjer under 35 år.

            100 % sats  (vurderes).

            Afgiftspligtig værdi forhøjes med 610 kr., hvis ikke miljøregler fra 1990 er  

            opfyldt (ikke motorcykler).

            Afgiftsgrundlaget kan aldrig overstige køretøjets nypris (uden afgift).   

            Registreringsafgift ca. 2/3 af handelspris.

 

     Køretøjer ældre end 35 år.

            40 % sats af oprindelig afgiftspligtige værdi (brugsværdi). Køretøjsvurdering.

            Kun for originale veterankøretøjer (ikke for ombyggede). ”35 års” reglen for

            veteraner har været gældende i flere år, og er nu endelig nedfældet ”på papir”. 

            Afgiftsgrundlaget kan aldrig overstige køretøjets nypris (uden afgift). Fra

            2009 med tillæg i form af miljøafgift. 3 km/l + 0,5% af egenvægt :100 =

            xzy km/l.

            I alt: xzy x 1000kr. (op til 16 km/l) + registreringsafgiften (se senere).

 

VÆGTAFGIFT  (GRØN EJERAFGIFT):

           Køretøjer under 35 år.

                 100 % sats.

                 Fra 1-7-1997 betales ”grøn ejerafgift” i stedet for vægtafgift, for køretøjer

                 reg. 1.gang efter denne dato.

 

          Køretøjer ældre end 35 år.

                25 % sats indført i 1982. Reguleres automatisk når køretøjet bliver 35 år.

 

 OMSÆTNINGSAFGIFT & REGISTRERINGSAFGIFT:

 

Registreringsafgiften (højeste sats) for biler:

   I 1924 indføres omsætningsafgiften på 30%, der i samme år hæves til 40%.

            Indtil 1927 brugt til at betale statsgæld.

   I 1943 hæves den til 60%.

   Fra 1943 blev der indført en 15% afgift ved ejerskifte/ handel med brugte biler.

            Bortfalder igen i 1946.

   I 1950 hæves omsætningsafgiften til 75%.

            Alle køretøjer til godsbefordring er fritaget for omsætningsafgift.

   I 1957 er afgiften 130%.

   I 1951 indføres ½-omsætningsafgift for blandede vare-/personbiler med sort/gule  

            plader og sæder i varekassen.

   I 1957: En importeret varebil (gule plader) skal ejes i min. 3 år inden den kan

            omregistreres/afgiftsberigtiges til sorte eller gul/sorte plader og derefter

            benyttes til persontransport (blev kaldt ”tvangsperioden”). Se også side 31.

   I 1965: Ejerskifte afgift på 1300 kr. ved registrering af brugte biler over 1100 kg.

            Under 1100 kg er den 800 kr.

            Afgiften betales i form af stempelmærker.

   I 1970 ophører ”½ omsætningsafgift” for blandede vare-/personbiler.

 

Registreringsafgiften (højeste sats) gennem tiderne for nye biler er:

   I 1965 hæves den igen til 145%.

   I 1967 igen til 156% (+ den nye moms) = dyre biler.

   I 1974 (kun dette år) lægges 50% oveni beløbet, hvilket i alt giver en samlet afgift

            på 274% (valutakrisen).

   I 1977 er afgiften på 180% (foreløbige højeste).

   I 2015 er afgiften nedsat til 150%

 

Registreringsafgiftssatserne for nye biler er her i 2007:

    Person-/autocamper = 105% af 74.000 kr. + 180% af resten.

    Varebiler < 2,5 tons = 50%.

    Kassevogne/pick up 2,5-3 tons = 30%

    Kassevogne/pick up > 3 tons = 30%, dog max. 56.800 kr.

    Varebiler/MPV/SUV 4x4 ≥2,5 tons = 50%

    Taxi = 20%.        

    Minibusser (≥ 9 pass.) = 60%.

    Lastbiler ≥ 4 tons = 0%.

    Busser der er omfattet af lov om buskørsel = 0%.

    Elektriske køretøjer = 0%

       

        Benzin/diesel > 16/18km/l = 4000kr.i fradrag pr. km/l.

        Fritaget for afgift er brandbiler, kongehusbiler, ambulancer, mandskabsvogne,   

        biblioteksbusser, rustvogne, skolevogne, plejehjemsbusser, statskøretøjer,

        invalidebiler, teaterbusser, udrykningskøretøjer (også private).

 

Registreringsafgiftssatsen for ALLE biler er fra 2008 (el-biler undtaget):

       105% af 74.000kr. + 180%  af resten.

       Hertil lægges et beløb, når brændstofforbruget er over 16 km/l.

      

 

VEJAFGIFT, VÆGTAFGIFT, TILLÆGSAFGIFT, INDKØBSTILLADELSE, INDFØRSELSTOLD

 

  I 1910 indføres ”vejafgift”, der fastsættes ud fra skatte-HK-ydelsen for alle motortyper (elmotor, gasmotor, benzinmotor, dampmaskine).

             1 skatte-HK er = 262 cm³. Afgiften er eks. 5 kr./HK (indtil 5 HK). Staten og kommuner deler ligeligt de indkomne afgifter.

  I 1921 afløses vej-/motorafgiften af ”egenvægt-beskatning”.

  I 1927 skal der betales ”dobbelt afgift”, hvis benzin ikke benyttes (træ/trækul dog undtaget).

  I 1946 genindføres vægtafgiften efter 2. verdenskrigs ophør.

  I årene 1950-52 indføres midlertidig tillægsafgift, der tilfalder vejfonden (samme beløb som vægtafgiften).

  I 1950: Registrerede traktorer betaler ¼-sats vægtafgift.

  Fra 1945-52 kunne kun købes ny bil med en bevilget ”indkøbstilladelse”.

  Fra 1952 kunne købes ny bil (uden indkøbstilladelse) ved at betale ”dollarpræmie”, svarende til ca. 50% af den afgiftspligtige værdi.

  Fra 1957 betales en tillægsafgift på 50% oven i den almindelige vægtafgift.

  I 1957 bortfalder indkøbstilladelsen & dollarpræmien, der begge erstattes af registreringsafgiften, der nu er 130%.

  I 1957 begrænses vejfondens bidrag til kun 40% af afgiftspengene.

  Fra 1997 betales ”grøn ejerafgift” i stedet for vægtafgift for ALLE køretøjer (el-køretøjer undtaget).

  I 1982 indførtes ”25%-sats” for veteraner over 35 år.

 

Indførselstold i 1947: 35-55 øre/kg + 15% af værdien.

    5% af værdien for indførte dele til samling af biler.

 

I 1966 indføres ”Bruttovægtbeskatning” af lastbiler.

Varebilbeskatningen har de sidste 25 år ændret satser flere gange, og seneste nye er en tillægsafgift på 5040/15000kr.= for totalvægt </> 3 tons (fra 2/7 1998 & privat anvendelse).

I 1972 blev vejfonden sløjfet d.v.s, at alle afgifter/skatter fra biler nu gik direkte i statskassen.

Tidligere blev bilafgifter brugt til vejene gennem vejfonden.

 

 

TILBAGEBETALING AF REGISTRERINGSAFGIFT

 

Ved salg af en dansk bil til udlandet kan du (siden 2002) få registreringsafgiften retur fra Skat efter ansøgning. Ved køretøjer over 10 år skal afleveres en

synsrapport om køretøjets stand, der er under 4 uger gammel. Den refunderede registreringsafgift fratrækkes dog 15 % (forhandleravancen).

Beløb under 7500 kr. refunderes ikke. Tilbagebetalingen kan aldrig overstige det beløb, der i sin tid blev betalt som registreringsafgift.

Tilbagebetaling stilles i bero såfremt BILBOGEN viser, at der er tinglyst pant i køretøjet.

Ved ændring fra gule til hvide nummerplader refunderes det beløb, der oprindelig blev betalt for varebilen. Den nye afgift betales for personbilen.

 

 Der refunderes ikke registreringsafgift for køretøjer, der er ældre end 35 år, såfremt de eksporteres og sælges til udlandet.

Læs mere på: www.skat.dk/SKAT.aspx?old=2048863.