Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Synsfri Sammenkobling, Koblingsattest & Koblingsspecifikation

Synsfri Sammenkobling, Koblingsattest & Koblingsspecifikation

Tidspunkt 30/12 2014
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

 

SYNSFRI

SAMMEN-

KOBLING

 

 1950: Påhængsvogne kan indregistreres til et ubestemt antal trækkende motorvogne. Påtegning hertil anføres på  blanket VII

           (registreringsattesten). Påhængskøretøjet forsynes med skilt, der oplyser hvilket motorvognsfabrikat, tilkobling og

           brændstof, påhængskøretøjet er godkendt til.

1958: En sættevogn eller påhængsvogn kunne registreres til kørsel med et ubestemt antal motorvogne/traktorer.

           Sættevognens/påhængsvognens registreringsattest påtegnes typen af motorvognen/traktoren.         

1966: Under særlige omstændigheder kan CR + SBI tillade, at et køretøj registreres tilkoblet et ubestemt antal trækkende

          (tilkoblede) køretøjer, når de er ensartede.

1973: Danske lastbiler og sættevogne, der begge er registreret til eksportkørsel, kan sammenkobles uden syn.

          Dansk eksportlastbil eller lastbil kan uden syn tilkobles udenlandsk sættevogn (uden blå plade).

1977: Synsfri sammenkobling for lastbiler + sættevogne over 3,5 t. (danske eller udenlandske).

1979: Synsfri sammenkobling mellem person-/varebiler under 3,5 t. og trailere/campingvogne indtil 3,5 t. 

          Ved synsfri syn udsteder SBI en særlig koblingsattest (SB 011).

1981: Krav om, at udenlandsk sættevogn skal have ALB eller manuel bremsekraftregulator.

1986: Synsfri sammenkobling af dansk lastbil over 3,5 tons og dansk påhængsvogn over 3,5 tons.

1992: Synsfri sammenkobling mellem lastbil over 6 tons og påhængsvogne under 3,5t. indført i Civilforsvaret. P541 påføres med

          40mm trækøje, 7-polet elstik og 750mm koblingshøjde.

1994: Biler kan monteres med træk af et momsregistreret værksted (med erklæring) og registreres til synsfri uden godkendelse af

          SBI. Dog må bilen ikke være over 4 år gammel.

1996: Synsfri sammenkobling kan ske mellem lastbil og påhængsredskab på sættevognschassiser.

1999: 4 år fra 1994 ændres for små biler til 8 år.

 

 

 

 

 

KOBLINGS-

ATTEST

 

 

1958: Ved godkendelse af en motorvogn til en eller flere påhængskøretøjer forsynes det trækkende køretøjs  registreringsattest

           og registerkortet i politiets motorregister med påtegning om fabrikat, type, stelnummer og registrerings nummer.

           I SBI kaldte vi dengang egne producerede attester for ”flådeejerattester”, når der var tale om mange tilkoblede

           påhængsvogne/sættevogne i en vognmandsforretning. Tilsvarende blev udført, såfremt der var tale om en påhængsvogn

           tilkoblet flere ubestemte motorvogne.

1964:  Ved godkendelse af danske ”rene” eksportlastvogne blev registreringsattesten påført det særlige forhold. Ved flere

            mulige tilkoblede køretøjer blev registreringsattesten påført dette (tilsvarende 1958).

1966:  Ved sammenkobling af flere kombinationer udsteder SBI en eller flere attester, der af motorkontoret evt. påføres med

            registreringsnummer. Godkendes et køretøj til særlig anvendelse eller indretning udsteder SBI en eller flere attester

            herfor.

1973:  SBI udsteder en koblingsattest P541 for motorvognen til kørsel med flere påhængskøretøjer.

           Attest for motorvognen P24 udstedes af SBI til kørsel med danske sættevogne til eksportkørsel.

           Attesten hedder P25, når der er tale om sammenkoblingsforhold med udenlandske sættevogne.

1977:  Koblingsattest udstedes ved:

           1). Sammenkobling mellem motorcykel og sidevogn.

           2). Sammenkobling mellem et køretøj og flere bestemte køretøjer (trækkende). Koblingsattesten udstedes kun for det

                trækkende køretøj.

           3). Under særlige omstændigheder ved sammenkobling mellem et køretøj og et ubestemt antal trækkende køretøjer,

                der er ensartede.

           4). En eksportlastbil (1973) godkendes til sammenkobling med eksportsættevogne.

           5). En lastbil godkendes til kørsel med udenlandske sættevogne (1973).

           6). En dansk lastbil eller sættevogn godkendes til synsfri sammenkobling. Koblingsattest til danske køretøjer udstedes til

                såvel lastbil som sættevogn. Udenlandsk sættevogn har egen registreringsattest.

1979:  Koblingsattest udstedes ved synsfri sammenkobling person-/varebil og registreret påhængskøretøj.

1982:  Koblingsattest udstedes også ved:

           1). Sammenkobling mellem et trækkende køretøj og flere bestemt påhængskøretøjer.

           2). Under særlige omstændigheder ved sammenkobling mellem et trækkende køretøj og et ubestemt antal

                påhængskøretøjer, der er ensartede.

1986:  Koblingsattest udstedes tillige for lastbil, der godkendes til synsfri sammenkobling med påhængsvogn.

1989:  Koblingsattesten udstedes generelt ikke for alle synsfri vogntog. Gælder lastbil + sættevogn, lastbil + påhængsvogn,

           personbil + camping, varebil + påhængsvogn mv. Står nu på registreringsattesten.

 

 

 

 

KOBLINGS-

SPECIFIKATION

1977:  Statens Bilinspektion skal efter anmodning på grundlag af oplysninger tilvejebragt af fremstiller –

           udstede en koblingsspecifikation for enten et trækkende køretøj eller et påhængskøretøj.

           Indeholder oplysninger, således det kan afgøres om et køretøj uden fremstilling til syn, kan

           godkendes til bestemte andre trækkende eller tilkoblede køretøjer. Formularen er set uden nummer,

           og senere med nr. SB 3-2E (11/73), FA-126/78, FA-125/78, BK 53, BK 54 og endelig en officiel som

           SBI 068.