Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Spiritus-/ promillekørsel

Spiritus-/ promillekørsel

Tidspunkt 18/05 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

SPIRITUS-

KØRSEL

 

PROMILLE-

KØRSEL

 

 

1903:  Berusede personer må ikke føre motorkøretøj (allerede med i første færdselslov af 1903).

1932:  Motorkøretøj (gælder også traktorer) må ikke føres af nogen, der har nydt spiritus, og er ude af stand til at

           føre motorkøretøjet på en betryggende måde.

1955:  Det skal nu ske på en fuldt betryggende måde.

1968:  Betænkning om, at indføre fast promillegrænse.

1976:  Fast promillegrænse blev fastsat til 0,8 ‰. Der skelnes nu mellem 0,8-1,2 ‰ om det er promillekørsel

           eller spirituskørsel. Gælder også for knallertkørere. Spirituskørsel er over 1,2 ‰.

1997:  Promillegrænsen nedsættes til 0,5 ‰ eller tilsvarende alkoholkoncentration i udåndingsluften.

           2 ‰ eller tilsvarende i koncentration i udåndingsluften giver hæfte eller fængsel i op til 1 år.

2005:  Al kørsel over 0,5 ‰ betegnes som spirituskørsel (promillekørsel bortfalder). Grænsen op til 1,2 ‰ giver

           betinget frakendelse for gamle bilister. For nye bilister giver det ubetinget frakendelse.

           KLIP i kørekortet gives ved kørsel med 0,5-0,8 ‰.