Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Skrotning af motorkøretøjer

Skrotning af motorkøretøjer

Tidspunkt 22/06 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Skrotning

EU-direktiv om miljørigtig affaldsbehandling fortolkes stramt af kommunerne, når ”plukkebilerne ” står udendørs og ikke er registreret. Hvis bilen står i længere tid (eks. ½ år) og intet tyder på, at den skal istandsættes vil kommunen forlange den afleveret til aut. ophugger. Reglerne opfattes også derhen, at det ikke er tilladt at ”plukke” fra skrotkøre- tøjet, som du har været sidste ejer af, idet det skal afleveres til ophuggeren. Et køretøj købt som ”plukkekøretøj” er ikke tilladt, idet det burde være afleveret til ophuggeren. Ved udendørs opbevaring forstås også en carport og lign.

Indendørs opbevaring af en bil, hvor alt tyder på at den skal istandsættes og har nogen værdi, blander kommunen sig ikke i. Ved indendørs opbevaring må forstås helt lukket garage/hal/lade/kælder/container. Et telt duer nok ikke!

Opremsningen her gælder for køretøjer anbragt på privat grund. Hvis du vil undgå indblanding fra kommunen skal du først miljøsikre ”reservedelen”, gemme den indendørs og sidst men ikke mindst undgå klager fra naboer.

Miljøstyrelsen er enig med EU-kommissionen i, at veterankøretøjer og lignende historiske samlerobjekter over 35 år ikke er omfattet af direktivet. Miljøstyrelsen har ikke selv nogen aldersgrænse og benytter derfor trafikministeriets ”35 år`s rullende grænse” til fastsættelse af om der er tale om et bevaringsværdigt veterankøretøj.

Forudsætningen for at undgå indblanding fra kommunen er selvfølgelig, at 35-års veteranen er miljørigtigt opbevaret.

 

Skrotningsafgift

 I 2000 indførtes en ny skrotningsafgift (miljøafgift) for ALLE registrerede biler. Det gælder også for din veteranbil, selvom du ikke ønsker den skrottet. Afgiften på 60 kr./årligt opkræves via ansvarsforsikringen. Hvis det er en trøst, får du dog en ”skrotpræmie” på 1750 kr. udbetalt, hvis bilen afleveres til skrotning ved en miljøgodkendt ophugger. Veteraner skal dog kun afleveres, hvis de betragtes som affald (se SKROTNING).

 

EU-direktiv

Direktiv fra EU om udrangerede (uregistrerede) køretøjer:

Stoffer og genstande som indehaver skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med skal destrueres på korrekt vis (End of life vehichel directiv).

Uregistrerede veterankøretøjer og samlerobjekter over 35 år er ikke omfattet af EU-direktivet, og kun hvis ”skrotbunken” opbevares på en miljømæssig forsvarlig måde.