Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Rust & tæringer

Rust & tæringer

Tidspunkt 06/02 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

RUST & TÆRINGER

Generelt: Korrosionsangreb skal anses som fejl, hvis det er af et sådant omfang eller af en sådan art, at bilen

-          er ude af stand til at kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal kørsel og belastning af bilen

-          er svækket i en sådan grad, at bilen ikke kan give den tilsigtede passive sikkerhed ved kollision

-          i øvrigt er til fare for fører, passager eller andre trafikanter.

 

Vurdering af personbil og varebil med selvbærende karrosseri:

Zone A omfatter hjulførende komponenter f.eks. hjulophængets bære-/støttearme, fjederben, styrearme, aksler og

            fjederbefæstigelse på aksler:

-          samtlige komponenter skal være uden gennemtæringer, og væsentlig reduktion af godstykkelsen må ikke

            forekomme

-          reparation skal foretages ved udskiftning efter fabrikantens forskrifter. I sammensatte konstruktioner kan

           delkomponenter udskiftes, når de originale samlingsmetoder anvendes

-          svejsning af styretøjsdele godkendes normalt ikke.

Zone B omfatter forbro, bagbro & beslag og eller konsoller til fastgørelse af

-          forbro, bagbro, hjulophæng, støddæmpere, krængningsstabilisator & fjedre

-          styrehus, tandstang & øvrige styretøjsdele

-          bremsehovedcylinder, pedalophæng & parkeringsbremsegreb

-          sikkerhedsseler & påhængsvognskobling

samt den karrosseridel (vange, ramme, panel mv.) hvortil komponenten er fastgjort; dog ikke mere end 20cm fra fastgørelsespunkterne for komponent/beslag/konsol:

1         der må ikke forekomme gennemtæringer eller væsentlige reduktioner af godstykkelsen

2         ved reparation i zone B skal zonen gengives ved sin oprindelige styrke, oprindelige form og dimension

3         uoriginale svejsninger må ikke forekomme nærmere end 20mm til fastgørelsespunkterne eller langs med en anden

           kant eller svejsning

4         reparation af flere tætliggende tæringer skal udføres ved svejsning af et helt stykke.

Zone C omfatter omfatter de dele af den bærende konstruktion, der ikke er zone B f.eks. dørstolper, bundens

            vanger/traverser og forsædernes fastgørelse:

-          ovennævnte dele må ikke være gennemtæret

-          der må i øvrigt kun forekomme mindre gennemtæringer

-          på udvendige karrosseridele må gennemtæring ikke fremstå med skarpe kanter

-          ved reparation skal den oprindelige form og dimension bibeholdes. Reparation foretages normalt ved svejsning,

            popnitning eller limning alt efter fabrikantens forskrifter.

Zone D omfatter motorhjælm, døre, bagklap, påboltede skærme, kofangere og lign.

1         komponenterne skal være solidt fastgjort, der må kun forkomme mindre gennemtæringer og disse må ikke fremstå

           med skarpe kanter

2         reparation kan foretages ved svejsning, limning, popnitning eller ved udfyldning med forstærket (armeret)

           plastmateriale

 

Vurdering af separate chassisrammer (skønnes at være zone B).

Last-/varebiler med separate chassisrammer må ikke have væsentlige borttæringer af rammeprofilet. Når 30%

af materialet er korroderet bort vurderes det, at den bærende chassisramme er svækket så meget, at den skal udskiftes. Udskæringer og svejsning skal udføres efter DS-normer og må kun udføres af certifikatsvejsere.

 Ved tæring i separate chassisrammer i ældre personbiler, hvor belastningerne er væsentlig mindre end på nyere lastbiler kan tillades borttæring af op til 50% af rammeprofilet inden udskiftning vil blive krævet. På ældre personbiler forefindes fabrikantforskrifter normalt ikke mere (hvis de har eksisteret?) tillades svejsning på rammen normalt af enhver med kendskab til og evner for svejsning. Uoriginale forstærkninger kan godkendes.

Husk: En chassisramme må ikke OPVARMES mere end det er nødvendigt ved svejsningen. Deformerede/bøjede/vredne chassisrammer skal altid rettes op i KOLD tilstand af specialist.

 

Vurdering af tærede fælge (skønnes at være zone A):

Svejsning af fælge bør undgås, men kan godkendes, såfremt den er udført af en svejsekyndig. Reparationens gennemførlighed afhænger i høj grad af fælgens udformning (konstruktion), materialets art og ikke mindst svejsearbejdets omfang.

Kilder: Færdselsstyrelsens forskrifter og ikke mindst egne erfaringer gennem 15 år.