Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Retningsafviservinger, retningsafviserblinklys & springblink

Retningsafviservinger, retningsafviserblinklys & springblink

Tidspunkt 22/06 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Retningsafviservinger, retningsafviserblinklys, sprinblink & havariblonk

 

1903: Den første form for tegn-/signalgivning ses i Færdselslov af 1903. Ved bl.a. svingning skal der gives signal (tudehorn) inden svingning

          og i øvrigt køres så langsomt,  at vognen kan standses. Oversigten fremad skal være mindst 15 alen.  Indtil 1913 omhandlede

          signalgivning kun om kørsel i byer eller lignende tæt trafik.

 

1913:  Kommer der en præcisering af, "at udenfor byerne må dog anvendes andre signalapparater".  Andre signalapparater såsom det elektriske membranhorn på vogne,

           som kunne bruges udenfor byerne var kun tilladt indtil 1920.

 

1923: Præciseres det, at kørende, cyklende og ridende ved skift af færdselsretning skal der altid i betimelig tid gives tegn herom til andre vejfarende. Det kan ske ved at

          række hånden ud til siden eller opad ved stop.


1931: Bekg. nr. 146 af 1931 fremgår det, at der skal forefindes retningsvisere på hver side, der kan ses fra førersædet.  Form som pil eller vinge. Anbragt på arme, der rager

          udenfor vognen, må ikke være røde eller orange.  Er vognen forsynet med elektrisk lysanlæg skal retningsviserne være selvlysende i rødlig eller orange farve, og

          dermed kan ses som en lysende pil. Hvis der ikke findes elektrisk anlæg skal retningsviserne være forsynet med "katteøje" reflekser. Udenfor lygtetændingstiden er det

          fortsat tilladt at række en arm ud ved svingning.


1932: Bekg. nr. 192 af 30-6-1932, §16 er retningsvisere - stadig kun retningsvisere - nævnt som påbudt udstyr. Ovennævnte regler om retningsvisere skal være monteret på

          alle indregistrerede vogne inden 1-1-1931.

 

1933: Retningsvisere (og stopsignal) blev påbudt fra 1-1-1933. Ved biler med elektrisk anlæg skal ”vingen” være orangegul eller rød. Bil uden elektrisk anlæg skal ”vingen”

          være forsynet med ”katteøje” af godkendt type.

 

1938: G.M. fik tilladelse til at montere retningsvisere, der ikke kunne ses fra førersædet. Betingelsen var, at der så skulle være en kontrollampe på instrumentbordet, derpå

          viste at de fungerede.

 

1953: Dette år blev det tilladt, at forsyne biler med blinklys i stedet for retningsviservinger. Retningsviser-blinklys ses første gang benævnt i bekg. af 27-3-1953 §16.

         "I stedet for de i stk. 1 omhandlende retningsvisere kan der anvendes et retningsviser-system bestående af et stadigt blinkende lys på hver side

          foran og bagpå på vognen. Lyset foran skal være hvidt eller orange, bagpå enten rødt eller orange."


1955: Der er nu frit valg om retningsvisere eller blinklygter (UBB 1955). I bekg nr. 198 af 29 juni 1955, §6 er der fri valgmulighed mellem retningsviser-vinger og

          retningsviser-blinklys.  Hvis du benytter retningsviser-blinklyset skal der være et foran og et bagtil i hver side. Hvis det forreste ikke kan ses bagfra skal der også

          være et sideblinklys. Blinklys farven skal foran være hvid, orange eller gullig. Bagud skal de være røde eller orange. Mange bestemmelser om synlighed, placering,

          frekvens, kontrollampe mv. De forreste hvide blinklys kan være sammenbygget med positionslygter. De bageste røde blinklygter kan være sammenbygget med

          stop-/baglygter. Wattforbruget skal være 4x større end den anden lygte. Kontrollys/-lyd skal forefindes på instrumentbordet. Det er tilladt at anvende retningsviser

          vinger som sideblinklygter.

 

1965: Retningsvisere ikke tilladt mere fra 1965 på motorvogne samt påhængs-/ sættevogne hertil (regel med tilbagevirkende kraft = sjældent det sker).

 

1966: I henhold til bekg. nr. 2 af 30-12-1966 skal blinklygterne skal på køretøjer registreret første gang efter 1-1-1966 være med gul farve. For motorvogne og

           påhæng-/sættevogne hertil træder reglerne i kraft 1-1-1967. Motorvogne og påhængsvogne/sættevogne fik senere forlænget fristen med montering af blinklys indtil

          1-10-1968. Det præciseres det, at blinklygter skal vise et gult lys, der ikke kan forveksles med rødt lys eller evt. gule forlygter. Samtidig må blinklyset ikke være

          sammenbygget med andre lygter = skal have eget lysfelt.

 

1967: Det er tilladt at benytte "springblink", når man holder et farligt sted. Senere benævnt som havariblink.

1967: Blinklyset må indrettes som advarselssignal, som ”alternerende”, ”springblink” eller ”vekslende.

 

1968: Retningsvisere direkte forbudt efter 1-10-1968. Det forbud, der trådte i kraft i 1968 om anvendelse af retningsviservinger gælder herefter kun for

          traktorer/motorredskaber.

 

1971: Fra 1-1-1971 er det forbudt at benytte og eller montere retningsviservinger.

 

1976: Fra 1976 står der klart følgende i Detailforskrifterne (UB-B) under afsnittet for "ældre køretøjer", at:

           De hidtidige bestemmelser vedrørende indretning og udstyr gælder forsat for køretøjer, der er registreret,
           godkendt eller taget i brug her i landet inden ikrafttagelsesdatoen, medmindre andet bestemmes i denne
           bekendtgørelse (
d.v.s. pågældende års regler).

 

1978: Før 1978 er det tilladt at montere havariblink (springblink) på biler. Skal være gul/orange lygte (tilsvarende afviserblinklys).

1978: Efter 1978 er havariblink påbudt på ALLE biler - såvel store som små!

 

1980:  Bil fra før 1939 tillades med originale retningsvisere indrettet med blinklys (erstatter kun sideblinklygte).

 

1984:  Justitsministeriet gav Statens bilinspektion tilladelse til, at dispensere fra reglerne som følger. Veterankøretøj: Bil og Motorcykel fra før 1-1-1940 kan godkendes efter

           de bestemmelser, der er gældende fra 1955, idet dog originalt monterede retningsviser-vinger kan indrettes som sideblinklygter således, at de blinker i udslået stilling.

 

1995:  Tilladt at benytte havariblink på motorvej ved pludselig opstået kødannelse.

 

2003:  Havariblink skal bruges på motorvej ved kødannelse (sidste køretøj).

 

2006:  Veterankøretøjs originale ”vinger” kan indrettes som sideblinklygter i udslået stilling.

 

NB:     Vigtigt at dokumentere bilens alder, da der kun blev godkendt efter 1955-reglerne med visse disp.

          Ældre regler var der ing i synshallen der kendte = derfor. Det vil sige, at alle køretøjer fra før 1955 som brugt

          importerede veteraner (25år) skulle forsynes med blinklys inden syn. I 2006 har Færdselsstyrelsen har meddelt,

          at skæringsdatoen 1-1-1966 (hvidt eller gult blinklys) fremover bliver en "rullende" regel for 35 års veteraner.  

         Bemærk: Veteranbil kan stadig – ved syn - være indrettet, som den så ud fra ny.