Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Periodisk syn

Periodisk syn

Tidspunkt 02/01 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

 

 

 

 

 
 

PERIODISK  

     SYN

 

1913:  Periodisk syn for alm. biler og erhvervsmæssige biler kan kræves.  Kostede 2 kr./vogn.

1927:  Periodiske eftersyn påbudt for alle erhvervsmæssige køretøjer. Passende interval ~ 2 gange årligt.

           Udlejningsvogne synes dog periodisk 4 gange om året.

1935:  Periodisk syn af omnibusser 4 gange/år. Politiets og brandvæsens  køretøjer synes ½-årligt (uden gebyr).

1936:  Ej heller gebyr på autosprøjter tilhørende private redningskorps.

1941:  Statens Civile Luftværn udrykningskøretøjer synes 2 gange årligt.

1944:  Synsintervallet gældende for erhvervsmæssige biler med gasgenerator ændret til 4 gange årligt. 

1946:  Periodisk syn hver 3.måned for lastbiler til persontransport.

1952:  Civilforsvarsstyrelsen bestemmer, at CF udrykningskøretøjer skal synes 4. gange årligt.

1958:  Periodisk syn af brandvæsens udrykningskøretøjer herunder ambulancer, redningsvogne, sygevogne,

           skolevogne og CF-udrykningskøretøjer (registrerede CF mobiliserings-/depotkøretøjer dog undtaget).

1962:  Erhvervsmæssige busser/taxa skal synes periodisk 2 gange årligt.

1963:  Udlejningsbiler skal synes hvert år.

1964:  Vare-/lastvogne/påhængs-/sættevogne over 3 tons. Synsintervallet var hvert år efter det 5. år.

           Hyrevogne og skolevogne synes hvert år.

1965:  Varebiler og ”papegøjevogne”  hvert år efter det 5.år.

1977:  ”Giftige” tankvogne, eksportlastbiler, lastbiler til kørsel med udenlandske sættevogne og udrykningskøretøjer

           synes hvert år.

1982:  Lastbiler, sætte-/påhængsvogne over 3,5 tons, udrykningskøretøjer,  erhvervsmæssig personbefordring og

           registreringspligtige motorredskaber synes hvert år fra ny.

1985:  Periodisk syn af personbiler til mere end 9 personer. Mobilkraner synes hvert år.

1996:  Betaling for omstillersyn indført.

1998:  Periodisk syn indført for almindelige personbiler pr. 1. januar.

2008:  Periodisk syn hvert år efter 1 år:

                      Lastbiler (o.3500kg), Påhængs-/sættevogne (o 3500 kg), Farligt gods, transport, udrykningskøretøjer, 

                      taxa, sygetransporter, ambulancer, bus-/rutekøretøjer, registreringspligtige motorredskaber,  

                      personbiler til mere end 9 pers.       

            Periodisk syn hvert andet år efter 2 år:

                      udlejningsbiler, skolevogne, varebiler & motorcykler til udlejning,  skolemotorcykler.

            Periodisk syn hvert andet år efter 4 år:

                      personbiler, varebiler (registreret efter 1989).

           Periodisk syn hvert andet år efter 5 år                             

                      varebiler (registreret før 1989).                                                                                            

           Periodisk syn hvert 8. år efter 40 år:

                      køretøjer registreret til veterankørsel.