Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Motorvej

Motorvej

Tidspunkt 30/03 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

MOTORVEJ

1956: Begrebet ”Motorvej” blev bekendtgjort, og Hørsholm motorvejen udlægges som den  

          første. På motorveje må kun køres med motorkøretøjer, påhængs-/sættevogne, sidevogne

          indregistrerede påhængsred- skaber. Al anden færdsel med traktor, cykel m/u hjælpemotor,

          hestevogn er forbudt.

          Standsning, bakning eller parkering på motorvej er ikke tilladt.

1960: Vending på motorvej er forbudt.

          Øvelseskørsel med skolevogne er ikke tilladt.

 

Veterankøretøjer, der ikke er forsynet med havariblink, kan fortsat færdes på motorvej uden at få installeret havariblink.

Veterankøretøjer skal også give tegn ved vognbaneskift mv. tilsvarende nyere køretøjer.


          I 1961-62-63 (i bestemte perioder i disse år) er max. fart 100 km/t.

          Fra 1953 - 1961 er der således ”FRI HASTIGHED”.

 

1972: Det bestemmes, at kun køretøjer der kan og må køre mere end 40 km/t må færdes på  

          motorvej.

          Politiet kan i særlige tilfælde tillade blokvognskørsel. Hvis der er 3 eller flere vognbaner må

          lastvogne over 3500kg og vogntog over 7m kun benytte de 2 yderste vognbaner.

          Slæbning er ikke tilladt (kun bortkørsel). Stop ved nødtelefon er dog tilladt.

1974: Den generelle hastighed er sat til 110 km/t. 

2003: Den generelle hæves til 130 km/t.  

2003: Køretøjer med havariblink skal ved uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare udenfor

          tættere bebygget område benytte havariblink for at henlede bagfra kommendes

          opmærksomhed på faren.

          Kørende på motorvej skal give tegn ved vognbaneskift og anden ikke ubetydelig ændring af

          bilens placering.

          Tegngivning skal derfor også gives af den, der kører ind på motorvejen.