Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Maksimal tilladte hastigheder for køretøjskatagorier

Maksimal tilladte hastigheder for køretøjskatagorier

Tidspunkt 18/05 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

MAKSIMALE

TILLADTE

HASTIGHEDER

for

KØRETØJS-

KATEGORIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1918:   15 km/t for lastvogne over 6500 kg.

1921:   45 km/t for personbiler og motorcykler med/uden side- og påhængsvogne, når de har luftgummihjul.

            30 km/t for busser, varevogne/lastvogne under 2000 kg, når de har luftgummihjul.

            30 km/t for postvæsenets køretøjer med/uden massive hjul.

            24 km/t for busser, varevogne/lastvogne under 4000 kg, når de har luftgummihjul.

            20 km/t for hæren/søværnets lastvogne under 6000 kg med/uden massive hjul.

            20 km/t for busser, varevogne/lastvogne under 6000 kg, når de har luftgummihjul.

            18 km/t for busser, varevogne/lastvogne over 6000 kg, når de har luftgummihjul samt

                 busser og lastbiler med massive hjul under 6000 kg.

            15 km/t for lastvogne med massive hjul over 6000 kg. Alle motorvogne med påhængsvogn.

              8 km/t for blokvogne/store maskiner.

1927:   50 km/t for personvogne (indtil 7 pers) med/uden påhængsvogn (< 20% af motorvogn) og

                 motorcykler med luftgummihjul .

            40 km/t for varevogne/lastvogne under 1500 kg med luftgummihjul med/uden

                 påhængsvogn (< 20% af motorvogn).

            30 km/t for personvogne (over 7 pers.) og varevogne/lastvogne under 3000 kg med luftgummihjul

                 med/uden påhængsvogn (< 20% af motorvogn).

            25 km/t for lastvogne over 3000 kg med/uden påhængsvogn (< 20% af lastvognen) og for traktorer uden

                 påhængsvogn med luftgummihjul.

            15 km/t for motorvogne og traktorer med påhængsvogn med massive hjul og ved slæbning af andet køretøj.

                 Massive hjulringe må benyttes i endnu 6 år (se 1932).

              8 km/t for kørsel med blokvogne.

1931:   25 km/t for vogntog når påhængsvognens totalvægt er  > 20% af motorvognens totalvægt.

                 Generelt for vogntog er min. 50% på bremsende hjul.

1932:   60 km/t for personvogne (indtil 7 pers) med/uden påhængsvogn (< 20% af motorvognen)

                 og motorcykler med luftgummihjul.

            50 km/t for lastvogn under 3000 kg med luftgummihjul med/uden påhængsvogn (< 20% af lastvognen).

            40 km/t for personvogne (over 7 pers) og lastvogne under 4000 kg med luftgummihjul

                 med/uden påhængsvogn (< 20% af motorvognen) samt motorvogne med halvmassive luftgummihjul.

            30 km/t for lastvogne over 4000 kg med/uden påhængsvogn (< 20% af lastvognen) og

                 traktorer uden påhængsvogn med luftgummihjul.

            25 km/t for traktorer med påhængsvogn med luftgummihjul.

            15 km/t for motorvogne og traktorer med påhængsvogn med massive hjul og ved slæbning af andet køretøj.

                 Massive gummiringe må benyttes i 6 år mere – se 1927.

1933:   60 km/t for motorvogne (4 hjuls bremser) med 1-hjulet påhængsvogn, når 50% af vogntogets vægt falder

                 motorvognens bagaksel. Massive hjulringe må ikke godkendes mere.

1939:   40 km/t for motorvogne med over 7 passagerer.

1942:   30 km/t for drosker med generatoranlæg med max 15% overvægt + 4-hjuls bremser.

1943:        Af hensyn til indskrænkninger i kørslen, færdselsuheld og uensartet materiel bestemmer Statens

                 civile Luftværns, at køretøjer ikke under nogen omstændigheder må overskride maksimal hastigheder:

                 Under udrykningskørsel:                                                     Under al anden kørsel:

                 Personvogne og motorcykler – 50 km/t                              Personvogne og motorcykler – 45 km/t

                 Samtlige lastvogne – 40 km/t                                             Samtlige lastvogne – 35 km/t    

1951:   30 km/t for registrerede knallerter. Fra 1953 samme hastighed for ikke registrerede knallerter.

1952:   ”60 km/t” for registrerede ”store knallerter”. Fra 1953 følger disse store knallerter reglerne for motorcykler.

            30 km/t for forsvarets, civilforsvarets & brandvæseners køretøjer med nedsat lysstyrke/afblændede lygter.

1953:   60 km/t for motorvogne over 3500 kg. FRI HASTIGHED for personbiler under 3500 kg.

            30 km/t for knallerter, traktorer, traktorvogntog med halvmassive eller luftgummihjul og andre vogntog

                 med uregistrerede påhængskøretøjer samt ved slæbning.

            10 km/t for køretøjer med massive hjul og ved kørsel med blokvogne.

 

 

 

MAKSIMALE

TILLADTE

HASTIGHEDER

For

KØRETØJS-

KATEGORIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1955:   60 km/t for motorvogn over 3500 kg, motorvogn med påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt

                 påhængsredskab (herunder campingvogne).

            30 km/t  for motorvogn med andet påhængsredskab, traktor eller motorredskab med luftgummihjul/

                 halvmassive hjul og slæbning af motorvogn.

            15 km/t for køretøjer og vogntog med massive gummihjul og blokvogne.

                Ved godkendelse af et køretøj kan der fastsættes en lavere hastighedsgrænse såfremt køretøjets

                 konstruktion nødvendiggør det (eks. veterankøretøjer eller andre køretøjer med bælter, valser og lign.)

1960:   40 km/t for forsvarets vogntog med skyts-/militært materiel (min. ½ vogntogets vægt på bremsende hjul)

1961:   50 km/t for kranvogne, der er godkendt til slæbning/bugsering (med ophængt køretøj i kran eller lign.)           

1964:   43,50 mph for personmotorvogn (busser) over 3500 kg.

1966:   70 km/t for motorvogne over 3500 kg. Motorvogn med campingvogn eller påhængsvogn under 1500 kg.

            60 km/t for vogntog med påhængskøretøj over 1500 kg.

            45-30-15 km/t for blokvogne afhængig af 10 t akseltryk, 30 t totalvægt & bremseindretning.

1974:   70 km/t for vogntog med påhængskøretøj over 1500 kg.

1976:   80 km/t for busser over 3500 kg.

            40 km/t for standardtypegodkendte knallerter. 30 km/t for øvrige knallerter.

                 Hvis forholdene taler derfor kan der fastsættes en højere hastighedsgrænse for særlige køretøjstyper,

                 såfremt færdselssikkerhedsmæssige eller køretøjstekniske grunde ikke taler imod det.

1977:   30 km/t for alle knallerttyper.

            45 km/t for blokvogne med 12t akseltryk under 100t totalvægt og ”45%-bremser”.

            30 km/t for blokvogne med 12t akseltryk, ”45%-bremser” under 120t totalvægt

1985:   80 km/t for busser og ledbusser over 3500 kg. (Ledbusser registreres som et vogntog indtil år 2000).

            50 km/t for lastvogne med/uden påhængsvogn, busser med påhængsvogn over 3500 kg i bymæssig

                 bebyggelse uanset højere tilladt lokal hastighedsgrænse.

1994:        Over 30 km/t for registrerede knallerter med nummerplader.

1997:   70 km/t for ubelæssede blokvogne såfremt reglerne for normalt registrerede køretøjer er overholdt.

            60 km/t for ubelæssede blokvogne såfremt 60 km/t også er gældende for den belæssede blokvogn.

            45 km/t for ubelæssede blokvogne i andre tilfælde.

            60 km/t for belæssede blokvogne med 10t akseltryk, ABS-bremser, ”45%-bremser” og totalvægt

                 på indtil 100t.

            45 km/t for belæssede blokvogne som ovenfor, men op til 150t totalvægt.

            30 km/t for belæssede blokvogne som ovenfor, med ”30%-bremser” og indtil 250t totalvægt.

            15 km/t for andre belæssede blokvogne med ”18%-bremser” over 250t totalvægt.

            45 km/t for mobilkraner med 12t akseltryk, ”45%-bremser” og under 120t totalvægt.

            30 km/t for mobilkraner med 12t akseltryk, ”30%-bremser” og under150t totalvægt.

            15 km/t for andre mobilkraner. Mobilkraner på havneområder (uden registrering) må højst køre 10 km/t.

1998:   70 km/t for motorcykler med tilkoblet påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab.

            30 km/t for motorcykel med tilkoblet ikke-registreringspligtigt påhængsredskab.

1999:   70 km/t maximalt for slæbning/bjærgning af køretøjer, 50 km/t, 40 km/t og 30 km/t alt afhængig af teknik.

             ”25 km/t” for cykel med elektrisk hjælpemotor, da elmotoren kun må afgive effekt under denne fart.

2000:   45 km/t for registreringspligtige knallerter. Fra 2006 = stor knallert.

            30 km/t for ikke-registreringspligtige knallerter. I 2006 =lille knallert =registreringspligtig =nummerplade.

2001:   80 km/t på motorveje for lastbiler, vogntog bestående af lastbil eller bus over 3500 kg tilkoblet et

                 registreringspligtigt påhængskøretøj, biler under 3500 kg tilkoblet registreringspligtigt påhængskøretøj

                 herunder campingvogn og motorcykler tilkoblet registreringspligtigt påhængskøretøj.

2009:  110 km/t for biler under 3500 kg medførende en max. 750 kg påhængsvogn på motorveje og

             80 km/t på andre veje. Påhængsvognen må højst veje 0,3x bilens køreklare vægt.

                 Vogntoget er beregnet til støjmåling.

2013:  100 km/t for busser over 3500kg. (Tempo 100), der opfylder visse betingelser. Andre busser 80 km/t.

2015:    40 km/t for traktorer.

           100 km/t for campingvogne på motorvej (fra 2001 80 km/t).

2016:  Lastbiler over 3500 kg må følge skiltehastigheden i byer, selvom den er over 50 km/t (regel fra 1985).