Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / KØREKORT mv.

KØREKORT mv.

Tidspunkt 17/01 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

26:    CJ  nov. 2012

                                                                    Kørekort ældre end 50 år

 

 

 

 

 

KØREKORT

 

KØREKORT ALDER

 

KØREKORT-KATEGORIER

 

KØREKORT

FORNYELSE

 

KØREKORT

FORMATER

 

KØREKORT

KNALLERT

 

KØRELÆRER

 

CF-KØREKORT

 

MILITÆR-

KØREKORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1936: Anerkendelse af tyske fürerschein (18 år) og

          Tyske indregistreringsbevis i DK.

1938: Flytter en person, der har førerbevis til

          ”erhvervsmæssig personbefordring” til en

          anden politikreds, skal førerbeviset påtegnes af    

          den ny politikreds.

 

1940: Førerbevis indtil 2500 kg egenvægt gælder også

          til biler med trægasgenerator, selvom egen-

          vægten overstiger 2500 kg, dog højst 4000 kg.      

1941: Udløbne førerbeviser kan fornys uden fornyet

          køreprøve.

1942: Statens Civile Luftværns udrykningschauffører

          skal ikke mere have erhvervsførerbevis (som

          reglerne foreskrev i 1941). Privat person med

          benzintilladelse og vognmærkat stiller privat

          køretøj til rådighed for køreprøvens aflæggelse.

1947: Tyske flygtninge kan efter dansk køreprøve

          være chauffør på Statens Civile Luftværns

          køretøjer i Flygtningeforsorgens tjeneste.

          St.Civ.L. køretøjer kan benyttes til køreprøven.

1948: Kørelærer autoriseres/ godkendes af politiet

1949: Konvention om international færdsel af 19 sep.

          afløser Pariserkonventionen fra 1926.

 

1950: 16 år til landbrugstraktor uden førerbevis.

          I førerbevisets anvendelighed medregnes vægten

          af en tilkoblet påhængsvogn ikke i motorvognens

          egenvægt.

1951: 16 år og førerbevis til fører af ”30-km knallert”.

          Førerbevis til bil udgør det for knallertførerbevis.

          Der kan udstedes særligt knallertførerbevis og

          skolekørsel sker med monteret ”SKOLECYKEL”.

1952: ”60-knallert” kræver 18 år (motorcykel).

          Traktorførerbevis kræves til 16 år til kørsel på 

          vej. Ingen førerbeviskrav til uregistrerede land-

          brugstraktorer, dog min.16 år. Kørekort: 30 kr. 

          Præciseret, at skolevogne over 2500 kg egenvægt

          skal være godkendt og registreret samt forsynet

          med ”SKOLEVOGN” skilt.

1953: Ingen førerbeviskrav mere til ”30-knallert”.

          Straffede personer kan nægtes førerbevis til

          ”erhvervsmæssig personbefordring”.

1954: Politidirektørens Evakueringssektion for Stor-

          københavn udsteder personlige køretilladelser til 

          motorordonanser.

1955: Generelt 18 år (max 5 år). 21 år til bus.

          Førerbevis til bil ok. til traktor. Kørelærer skal

          være 23 år, og have kørt bil i mindst 3 år.

          Førerbevis til 16-årige med langsomt kørende

          invalidekøretøjer.

1958: Rødt dobbeltfløjet maskinskrevet førerbevis

          svejst ind i plasthylster. Erstatter det 3-fløjede

          grønne førerbevis (o/u 2500 kg egenvægt).

          Førerbevis deles nu i A (solo/sidevogn)        

          -B-C-D-E-Traktor. Reglerne fra 1913 om

          2500 kg egenvægt erstattes nu af under/over

          3500kg`s totalvægt (B eller C).

1903: 18 år. Bevis fra sagkyndig/politiet medbringes.

1908: 21 år. Bevis med foto (postkortstørrelse).

1910: 18 år. Militærførerbevis indført til uniformere-

           de. Den motorsagkyndige udsteder selv køre-

           kortet indtil 1910. Undervisningskrav udført af

           en person med førerbevis.

           Kørekort/prøve til bil: 10 kr.

1913: 18 år (5 år). Kørelæren skal nu være godkendt.

           Førerbevis til 4-hjulet bil opdeles i over/under

           2500 kg eller indtil 450 kg egenvægt. Dertil

           3-hjulet eller 2-hjulet motorcykel.

           Lægeattest medbringes. Krav om mindst 20

           timers undervisning. Formular I benyttes ved

           ansøgning. Formular II: Førerbevisattesten.

1918:  18 år. (max 5 år). Efter 4 uger kunne man gå

           til ny prøve. Der skulle være ”nydt” grundig

           undervisning. Kravet er 25timers undervisning

1919:  Grønne førerbeviser i 2 eller 3 fløjet udgave.

           18 år (5 år). ”Særligt førerbevis” til erhvervs-

            kørsel, der udstedes tidligst efter 3 mdr.

 

1920:  Tyske førerbeviser udstedt i Nordslesvig taber

            gyldigheden efter 2 mdr. (Sønderjylland). De

            kan ombyttes til danske uanset fører er under

            18 år, eventuelt ny dansk køreprøve.

            Kørelærerautorisation bortfalder.

1921:  18 år (5 år). Kørekort/-prøve til bil: 20 kr.

1922:  Der blev dannet en ”Automobilkøreskole

           forening” til at styre fuldtids-/deltidskørelærer.

1923:  22 år for ruteautomobilchauffør.

1926:  Efter ”Pariserkonventionen af 24-1926” kan

           Internationale førerbeviser gældende for 1 år

           og kørecertifikater udstedes.

1927: Traktor & vejarbejdsmotorkøretøjer 18 år.

          ”Særligt førerbevis” til Erhverv alder 21 år, og

          til Omnibus-/fragtmandskørsel 22 år.

          Gælder 5 år. Udvidelse af kørekort: 15 kr.

          Militærførerbevis kan ombyttes til civilt.

          Undervisning udføres af en 25års Ledsager

          (ikke nødvendigvis en kørelærer) med 1års

          førerbevis. Ledsager er fører af skolevognen.

1929: Udrykningschauffører skal være 21år og have

          et ”særligt førerbevis” fra og med 1930.

 

1930: Gensidig kørekortanerkendelse i Skandinavien.

1932: 18 år (max. 5 år). 21år til udlejningsvogne.

          25år til ”kørelærer”. ”Dansk Kørelærer Union

          oprettes. Førerbevis med betingelser til

          handikappet person. Udenlandsk køretøjer kan

          også føres af personer med dansk førerbevis.

          Motorvogne over/under 2500kg skal, motor-

          cykler skal ikke være godkendt af politiet og

          den sagkyndige som øvelses køretøj. Monteres

          for og bag med hvide ”SKOLEVOGN” eller

          ”SKOLECYKLE” skilte.

          Ingen prøver før kl. 07.30 og efter kl. 18.00.

1933: Erhvervsførerbevis til udrykningschauffører.

1935: Omnibusførerbevis kræver nødhjælpskursus.

 

27:    CJ  nov. 2013

                        Kørekort ældre 35 år

                  Kørekort 15-35 år

KØREKORT

 

KØREKORT ALDER

 

KØREKORT-KATEGORIER

 

KØREKORT

FORNYELSE

 

KØREKORT

FORMATER

 

KØREKORT

KNALLERT

 

KØRELÆRER

 

CF-KØREKORT

 

MILITÆR-

KØREKORT

 

 

          Vogntogschauffør (nye+gamle) skal nu erhverve

          førerbevis til påhængsvogn (E). Præciseret med

          særskilt undervisning og prøve.

          Førerbeviser med acceptabel dokumentation (5

          års kørsel) ombyttes til nye vogntogsbeviser.

          Skolekøretøjer/vogntog skal have usynkroniseret

          gearkasse + manuel reguleringsventil på PHVG.

          Totalvægt min 8 t. og belæsset med 50 % last.

          B-førerbevis tillader påhæng over 750 kg dog

          max. 3500 kg total.  Fornyelse førerbevis udstedt

          før 15. maj 1958 kræver 5 års rutine/ jævnlig

          kørsel – skal bekræftes.

          CF- kørekort til C giver desuden tilladelse til

          CF-korpsets egne påhængskøretøjer indtil

          1500/1800 kg. CF-førerbeviset er 2-fløjet grønt.

          Militært førerbevis til stor lastvogn, stor person-

          vogn kan kun ombyttes til almindeligt civilt

          førerbevis, medmindre militæret godtgør, at

          skolevogn opfylder reglerne i bekg. nr. 58 af 18.

          marts1958, eller ansøgeren er omskolet og fore-

          taget specialuddannelse eller jævnligt har ført

          stor vogn under tjenesten.

          Regler fra før 1958: Er det godtgjort, at den vær- 

          pligtige har ført stor militær lastvogn med stor

          påhængsvogn (over 750kg) kan civilt førerbevis

          udstedes til lastvogn med stor påhængsvogn.      

          Erhvervskort udstedes til 22 år (erfaring 1 år).  

          Svensk, norsk, islandsk eller finsk førerbevis -

          men ikke grønlandsk - kan ombyttes til dansk.

          Motorcykel m/u sidevogn skal nu være godkendt

          og registreret som skolecykel. 3-hjulet Mc må nu

          køres på bilkørekort. Landevejskørsel indlagt

          som krav i køreprøven. 70-årige kan ikke mere

          få fornyet kørekort i 5 år og skal medbringe læge

          attest ved fornyelsen. Køreprøven skal vare i

          min. 10 min./ 30 min (praktik).

          Midlertidigt førerbevis skrives på P 21.

 

1960: Øvelseskørsel på motorvej er ikke tilladt.

1961: CF-kørekort kan erhverves af frivillige ved

          lokalt civilforsvar og giver tilladelse til øvelses-  

          kørsel med 3 tons De-Soto skolelastvogne med

          ”pedaler” til kørekort C. Førerbevis gælder også

          med tilkoblet 1100 kg påhængssprøjte (uden

          bremser) eller 4-hjulet 4800 kg rørpåhængsvogn

          (med bremser) uden erhvervet E-førerbevis.

1962: Førerbevis til motorcykel kan ikke opnås for

          handikappet med kun 1 hånd.

1966: 18 år. Gælder indtil indehaveren er fyldt 70 år.

          Førerbevis udstedt før 1966 er kun gældende til

          det anførte udløb. Erhvervsførerbevis fra 21 år

          (erfaring1år) gældende i 5 år. En køreprøve

          betales med stempelmærker:50 kr. Beviset stadig

          dobbeltfløjet med blanke indersider og indsvejst

          i plast. Udvidelse af førerbevis til ”erhverv” kan

          påtegnes på indersiden. Nyt plasthylster bruges.

          Orienterende køreprøver skal afholdes efter

          inddragelse og ved handikappet personer.

          Militæret/Civilforsvaret skal underrettes ved

          politiets inddragelse af et førerbevis.

1971: Knallertfører skal kun være 15 år.

          Motorredskab må føres af 16-årige. Køreprøve

          til erhvervsmæssig personbefordring kan ske i

          motorvogn med automatisk gearkasse.

          Ikke tilstrækkeligt at det kun sker stikprøvevis.

1973: Kørelærergodkendelsen begrænses til 5 år.

          Aspiranten forstår at foretage dobbelt

          udkobling til kategori C & D kørekort.

1975: Militærførerbevis forsvinder.

1976: Kørekortet er nu et lyserødt A7-form  enkelt,

          2-fløjet eller 3-fløjet. Førerbevisbetegnelsen

          forsvinder. Kørelærer 21 år (erfaren3år).    

          Håndskreven eller maskinskrevet.  

          15 år til langsomt kørende invalidekøretøj.

          Traktorkørekort kræves til 16-årige, på  

          færdselslovens område, for både registreret,

          godkendt og uregistreret traktor/motorredskab.

          Kørekort til bil erstatter traktorkørekort

          Øvelseskørsel på motorvej er tilladt.

1977: Køreprøve ved forsvarets/civilforsvarets køre-  

          dommer er ok som grundlag for civilt kørekort. 

          Midlertidigt kørekort udstedes altid lige efter

          bestået køreprøve. Gælder 1 måned.

          CF-værnepligtige med C/D må stadig køre med  

          1500 kg påhængsvogn uden E-kørekort.

          Dispensation til 1800 kg for særlige køretøjer.

          CF-frivillige ved kommuner med C/D må køre

          med 1500 kg påhæng uden E-køre kort såfremt

          bilens totalvægt er 2 gange påhængskøretøjets,

          og deres kørekort er fra før 1996.

1977: Kørekort opdeles i A1(solo), A2(sidevogn), 

          A3(3hjulet), B, C, D, B/E, C/E, D/E, Traktor.

1978: Knallertfører skal nu igen være 16 år.

 

1981: Køreprøvesagkyndige og kørelærere kan uden

          prøve få udstedt erhvervsmæssigt kørekort til

          de kategorier, de er beskikket til. Kørekort C+

          E kræves ikke til kørsel med salt-/grusspredere.

1986: Kørekort opdeles i A1, A2 (sidevogn), B, C, D,

          B/E, C/E, D/E, Traktor, Erhverskørekort.

          Kørekort skal erhverves til B før uddannelse

          til C og D kan påbegyndes. EF-model, 2-fløjet

          lyserødt, mindre end før, stadig plastforseglet.

          Starter med øvelser på lukket bane. Glatføre-

          kursus obligatorisk. Teoriprøven er nu skriftlig

          (lysbilleder) undtagen B(E). Gensidig kørekort-

          anerkendelse i Norden. C-kort til mobilkrakran.

1988: CF-førerbeviset er nu orange.

 

1991: Kørekort er harmoniseret i h.t. EU-retslige

          regler. Ombytning af kørekort mellem lande er

          mulig. Et kørekort skal erhverves i et land,

          hvor man har sin faste bopæl eller har studeret i

          mindst ½ år (Kørekortturisme er ikke mulig!).

1995: Øvelseskørsel må kun ske, når der i bilen er en

          kørelærer eller en kørelæreraspirant, der er

          under opsyn af en godkendt kørelærer.

 

28: CJ dec. 2016

                                                                  Kørekort 0-11 år

 

KØREKORT

mv.

 

 

 

 

1996: A1 til ”lille motorcykel = 18 år. A2 til ”stor

          motorcykel” = 21år eller med 2 års erfaring fra

          ”lille motorcykel”. Ny EF-model, med samme

          dimensioner som et kredit-/kontokort.

          Kørekort til sidevogn automatisk med på kortet.

          Kørekort. D & D/E kræver 21 år. 

          Kørekort inddeles i: A1, A2, B, B/E, C, C/E,

          D, D/E, Traktor/Motorreds., Erhvervskort.

          Talkoder nederst på kortet fortæller særlige krav

          til fører. 01.06 = briller, 450 = erhvervskørekort,

          45 = motorcykel kun med sidevogn.

           CF-kørekort hedder nu KØRETILLADELSE.

          Det 2-fløjede kort er nu orange

1997: Stort kørekort erhvervet efter 14-4-1997 skal

          fornys hvert 5. år fra 50 års alder.

2000: Fører (18 år) af registreringspligtig knallert

          skal have kørekort til bil eller motorcykel.

2003: A/T-kursus er påbudt efter dom for spritkørsel.

          C, D, C/E, D/E udstedes nu indtil 50 år´s alder.

          Derefter kun 5 år ad gangen. Skolevogne

          registreret før 2003 kan kun benyttes i 10 år frem.

          Krav på 26+22 lektioner (A), 26+24 lektioner (B),

          16+18 lektioner (C & D), 13+18 lektioner (C/E),

          10+6 lektioner (D/E), 4+6 lektioner (B/E).

          Kørekort udstedt før 1996 giver ret til, at føre

          tilsvarende kategorier i 2003, dog med en anden

          bogstav kombination

2005: Knallertfører 16-18 år skal have undervisning i

          Færdsel, dog ikke krav med traktorkørekort.

2006: Kørekort til C1, D1, C, D, C/E, D/E, C1/E,

          D1/E, gælder for erhvervschauffører gods/

          passagerer. Nye kørekortansøgere skal have et

          færdselsrelateret ”Førstehjælpskursus” - 7 timer -

          for at erhverve kørekort.

2008: 21 år: D1 (8 til 16 passagerer + E 750 kg).

          21 år: D1+E (Samlet totalvægt højst 12 tons).

          23 år: D (over 16 passagerer).

          23 år: D+E.

 

2009: 18 år: C1 (3,5 tons til 7,5 tons + E 750 kg).

          18 år: C1+E (Samlet totalvægt højst 12 tons).

          21 år: C (over 7,5 tons)

          21 år: C+E (store vogntog 48 tons )

2009: Politiet har civile sagkyndige til at varetage

          køreprøver. (se 1991om kørekortturisme).

2010: Forslag fra regering – kørekort til ”45-knallert”

          til 16 år, og til 15-årige på ”30-knallert”.

          Invalidekørekort til 15 årige udstedes nu med en

          løbetid på 15 år eller mindre ved høj alder.

2012: Forslag fra ny regering. At 15-årige ikke må føre

          lille knallert uden kørekort. 16 år fastholdes.

          Kørekortmyndighed = kommunens borgerservice.

          Kørekort til AM (knallert) gælder alle knallerter, 

          let 4-hjulet bil (quadri 45 km/t) og påhængsvogn

          tilkoblet stor knallert og 4-hjulet quadricykel.

          Kørekort A1 til lille mc (18år). A2 til mellemstor

          mc (20år). Kørekort A er til stor mc (24år) eller

          med 2års A2 erfaring fra 22år.

2013: Kørekort erhvervet i perioden 1996 til 2009 skal

          fra 2013 udvides med C1 kort. Reglen gælder for

          store campere over 3500 kg ved kørsel i udlandet.

          Fra 2013 kræves både D og C1. Årsagen hertil er,

          at man i 2006 kun fik kørekort til den kategori bil

          man aflagde prøve i.

          B-kørekort/ C-D kort erhvervet efter 19.jan 2013

          skal fornys senest 15 år/ 5 år efter.

          B+ kort indføres gældende til små vogntog indtil

          4250kg samlet. B/E gælder indtil vogntog 3500+

          3500=7000kg.

          Den danske +50kg regel bortfalder.

          Knallertkort opdeles i AM (lille til 16 år) og AM

          (stor til 18 år).

          Mc-mekanikere tilladt A2 (18år) og A (20år).

2014: Kørelærer skal være min. 24 år og have gennemgået

          pædagogisk kursus.

2015: Kørekortfornyelsen skal stadig ske ved 70 år, men

          det er først ved 75 år, at der skal foreligge læge-

          attest. Fra 75-80 år + lægeattest = 2 år. Efter 80

          år + lægeattest = 1 år.

          Ejeren af et køretøj får også en bøde ved overtrædelse af

          færdselsloven, selvom han ikke var fører af køretøjet.

2016: Kørekort til 15-årige til 30 km knallert (AM).

2017: 17-årige kan få kørekort + voksen ledsager i bilen, som

          er 30 år og har kørt bil i 10 år.