Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Køb af brugt køretøj

Køb af brugt køretøj

Tidspunkt 01/12 2014
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Køb af nyt eller brugt køretøj ved autoriseret sælger:

Den nye købelov trådte i kraft pr. 1-1-2002 og forbedrer købers rettigheder og vilkår overfor autoriseret sælger.

2 års reklamationsret skal ydes fra sælgers side d.v.s., at du kan reklamere i indtil 2 år over fejl og mangler, der var til stede ved købet. Det er dig der skal bevise, at fejlen var til stede på købstidspunktet. Sælger må ikke henvise til fabrikanten af varen, men skal selv stå inde for varens fejl. Hvis en defekt vare skal repareres gentagne gange for samme fejl (2-3 gange) skal varen byttes til en ny eller refunderes fuldt ud. Sælger skal i hele reklamationsperioden omkostningsfrit undersøge varen for fejl (det er ham der er eksperten).

Garanti er bedre end reklamationsret, idet du ved anke over en fejl på din bil kan få den udbedret indenfor garantiperioden. Her er det sælger der skal bevise, at du har behandlet bilen hårdhændet for at undgå udbedring. Garanti omfatter altså også fejl og mangler, der er opstået efter købstidspunktet.

Købeloven bestemmer også at der fra og med 1-1-2002 opereres først med  ½ års garantilignende bestemmelser (sælger skal her bevise, at fejlen ikke er oprindelig) og dernæst i resten af den 2 års periode med reklamation.

Kulance = imødekommenhed = velvilje kan du være heldig at opnå ved visse forhandlere efter reklamationstidens udløb. En tommelfingerregel siger, at du ikke må forvente kontant velvilje eller delvis kontant velvilje for reparation på en bil, der er mere end 3-4 år og har kørt mere end 100000 km.

Husk, at ved køb hos privat (ikke forhandler) er du ikke beskyttet af købelovens bestemmelser om forbrugerkøb.

 

Køb af brugt køretøj ved privat (MhS + Lind & Cadovius):

Køber har pligt til, at give sælger meddelelse om eventuelle mangler ”uden ugrundet ophold”. Vil køber hæve handlen eller kræve omlevering, skal meddelelsen indeholde disse oplysninger. Overholder køber ikke denne bestemmelse, mister han retten til at gøre manglen gældende, henholdsvis retten til at hæve handlen eller kræve omlevering. Køber skal under alle omstændigheder meddele reklamation overfor sælger senest 1 år efter at genstanden er modtaget, og inden for denne frist meddele, at han vil gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende. I modsat fald mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen overhovedet.

Køber har undersøgelsespligt og følges den ikke – efter opfordring fra sælger - kan køber ikke påberåbe sig mangler, som han ville have opdaget ved undersøgelsen. Det er kun ”oprindelige mangler” fra leveringstids- punktet der kan gøres indsigelser imod. Som tidligere nævnt er det køber, der skal bevise at mangler var til stede.

Handler mellem private er omfattet af købelovens mangelsbestemmelser. Ifølge disse vil køber i tilfælde af mangler ved genstanden kunne hæve købet, kræve et forholdsmæssigt afslag, kræver erstatning samt i visse tilfælde kræve omlevering, alt efter omstændighederne. Det er derfor tilrådeligt, at begge parter lader genstanden undersøge og opretter et dokument, som beskriver genstanden samt de forhold, der eventuelt vil kunne anses som mangler. Det kan i dokumentet anføres, at prisen er fastsat under hensyntagen til disse forhold. Kan parterne enes i dokumentet om, at sælger ikke påtager sig ansvar for genstandens beskaffenhed finder købelovens regler om faktiske mangler ikke anvendelse. Morale = Skriv altid et overdragelsesdokument.