Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Klippekort

Klippekort

Tidspunkt 18/05 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 
KLIPPEKORT

 

 

 

 

 

 

 

Klippekortsystemet er planlagt at skulle træde i kraft d. 1-9-2005.

 

Lov om ændring af Færdselslov (vedrørende klippekort, skærpede sanktioner ved hastighedsoverskridelse og frakendelse af kørekort) kan groft sammenskrives til følgende:

  1. Bilister får et ”klip” i kørekortet for grove forseelser, der ikke i sig selv udløser en ubetinget frakendelse af førerretten.

       Grove forseelser er såsom kørsel over rødt – kørsel mod færdselsretningen – overskridelse af spærre linier

       – vigepligtsforseelser -  promillekørsel i intervallet 0,5-0,8 ‰ o.s.v.

  1. ”Gamle bilister” mister kørekortet betinget efter ”3 klip” for forseelser begået indenfor en 3-års periode.
  2. ”Nye bilister” mister kørekortet betinget efter ”2 klip” begået for forseelser indenfor en 3-års periode.

                          Nye bilister ≈ førstegangserhvervelse ≤ 3 år.

  1. For alle træder et køreforbud i kraft d.v.s. at førerretten bliver inddraget, såfremt en forseelse bliver

       begået indenfor 3-års perioden. Særlig undervisning eller et A/T kursus skal gennemføres og køreprøve

       derefter skal bestås.

  1. Betinget frakendelse af førerretten er normalt 3 år, men kan være op til 5 år.
  2. Bødestørrelsen for spritbilister vil være en netto månedsløn. Ved 3.gangs spirituskørsel indenfor 3 år bliver ens køretøj inddraget. ‰ – størrelsen kan give såvel fængsel som ubetinget frakendelse af førerretten i op til 10 år.

 

I efteråret 2006 er det politisk foreslået, at klippekort også skal gælde for andre forseelser end ovennævnte.