Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Driftsbremsen

Driftsbremsen

Tidspunkt 12/12 2014
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

DRIFTSBREMSEN

 

Bil skal være forsynet med driftsbremse, nødbremse og parkeringsbremse. Før 1977 skal der være driftsbremse og parkeringsbremse. Før 1955 skal der være 2 uafhængige bremseapparater, hvoraf det ene skal være selvspærrende. Før 1927 skal der være 2 uafhængige bremseapparater. Efter 1929 skal udrykningsvogne have4-hjuls bremser.

Skal være virksom, sikker og hurtig. Før 1955 kun virksom og hurtig. Før 1927 skal den virke sikkert og kraftigt.

Skal være trinløs variabel og fordelt symmetrisk i f.t. bilens længdeakse. Tilladt skævbremsning 20/30% på forhjul/ baghjul (svarende til 20/40cm forskellig længde bremsespor fra 30 km/t). Tilladt svingende bremsekraft 15%. Ved bremseafprøvning på landevej må bilen ikke afvige fra sin kurs. Før 1971 skal alle bremser være indstillet således at de virker ensartet på alle hjul. Dog således at der tages hensyn til forskel mellem forakseltryk og bagakseltryk.

Skal opnå bremsevirkning ved 1. Aktivering.

Skal virke på alle hjul. Før 1977 ikke et beskrevet krav, men en betingelse for typegodkendelse efter 1968. Før 1968 ingen krav. Såfremt de styrende hjul er forsynet med bremser må reaktioner herfra ikke i væsentlig grad virke tilbage i rattet.

Skal kunne betjenes med begge hænder på rattet. Før 1977 skal  være let at betjene uden at opmærksomheden bortledes fra vejen.. Før 1927 skal være let at behandle og kunne benyttes således, at opmærksomheden ikke bortledes fra vejen.

Skal være forsynet med 2-kreds driftsbremse. Svigt i 2-kredssystemet må reducere bremsevirkningen ned til 30% af den krævede deceleration ved totalvægten. Fra 1964 krav om 2-kreds bremser på udrykningskøretøjer over 8 tons. Fra 1980 krav om 2-kreds bremser generelt.

Skal være forsynet med asbestfrie belægninger. Før 1988 ingen krav til belægninger.

Skal have en bremsebakkemidtevandring på min: S=1,2+0,002xD(mm), når slid på bremsen ikke medfører pedalvandring. Andre systemer må have pedalvandring på indtil 2/3.. Før 1977 må betjeningsanordningen ikke føres til bundstilling for at opnå fuld bremsevirkning. Bearbejdning af skiver og tromler kan i visse tilfælde godkendes.

Skal være tæt i hydrauliske systemer, der også skal kunne tåle en pedalkraft på indtil 1000N (100kp).

Skal være forsynet med en rød kontrollampe, der lyser ved svigt i det hydrauliske system eller ved lav væskestand. Før 1980 ingen krav.

Skal være med let tilgængelig væskebeholder for kontrol. Før 1977 ingen krav.

Skal kunne afhjælpe slid enten på manuelt eller automatisk vis. Før 1977 skal bremserne være lette at efterspænde.

Skal have 100% vægt fra bilen på de bremsende hjul. Før 1977 50%.

Skal have en bremsevirkning på min. 5,8 m/s2. Kravet skal kunne opfyldes på en jævn vej med god friktion – med kolde bremser - uden at noget hjul blokerer - uden at bilen afviger fra sin kurs - uden at der forekommer unormale vibrationer - uden at 500N aktiveringskraft overskrides – ved alle belastningsforhold. Før 1977 ikke beskrevet.

     Før 1977:  8,4m v 30 km/t for 4-hjulsbremser & 14m v30 km/t for 2-hjulsbremser

     Før 1955:  4m v 15 km/t for 2-hjulsbremser & 2m v15 km/t for 4-hjulsbremser.

                       14m v 30 km/t for 2-hjulsbremser & 8m v30 km/t for 4-hjulsbremser

                       39m v 50 km/t for 2-hjulsbremser & 23m v50 km/t for 4-hjulsbremser

     Før 1921:  Ethvert af bremseapparaterne skal kunne standse vognen på højst

                       10m v 30 km/t.

     Før 1918:  Ethvert af bremseapparaterne skal kunne standse vognen på højst 8m.

     Før 1913:  Ethvert af bremseapparaterne skal kunne standse vognen på højst

                       12 alen (=7,5m) 

Skal være uden baghjulsblokade (før forhjul) under 8 m/s2. Før 1968 ingen krav om bremsekraftfordeling og indtil 1977 alene et krav for godkendelse ved syn.

Reduktion af bremsekraft på en aksel kan kræves.

Forøgelse af bremsekraften kan tillades ved at ændre arbejdstrykket fra motorvakuum til pumpevakuum.

Montering af aflåselig ventil eller rørbrudsventil i det hydrauliske system  kan ikke tillades.

Speciel bremsevæske kan kræves.

Ved ændring fra 1-kreds til 2-kreds driftsbremse kræves godkendelse.

Ved eftermontering af bremseforstærker kræves godkendelse.