Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / DFIM

DFIM

Tidspunkt 24/12 2014
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DFIM

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) anerkendes fra 2002 som dansk erstatningsorgan, der kan udbetale erstatning for skader forvoldt af et motordrevet køretøj, hvis:

  1   skadelidte er bosat i Danmark,

  2   køretøjet er forsikret og hjemmehørende i en anden medlemsstat i EU eller

       køretøjet er ukendt

       eller det ikke er muligt at identificere det forsikringsselskab, der har

       ansvarsforsikret køretøjet,

       og

  3   skaden er sket i en anden medlemsstat i EU eller i en ikke medlemsstat, der

       har tilsluttet sig ordningen med ”det grønne kort”.

 

DFIM skal endvidere kunne udbetale erstatning for skader forvoldt af et motordrevet køretøj, der er forsikret i Danmark, hvis:

  1   skadelidte er bosat i en anden medlemsstat i EU,

  2   køretøjet er hjemmehørende i en anden medlemsstat i EU end den, hvor

       skadelidte er bosat,

       og

3    skaden er sket i en anden medlemsstat i EU end den, hvor skadelidte er bosat,

      eller i en ikke medlemsstat, der har tilsluttet sig ordningen med ”det grønne

      kort”.

 

DFIM anerkendes tillige som informationskontor, der koordinerer indsamling og formidling af oplysning om:

  1   registreringsnumre for danske motorkøretøjer

  2   numre på danske forsikringspolicer og gyldighedsperiode

  3   numre på de grønne kort eller på grænseforsikringspolicen

  4   de forsikringsselskaber, der dækker danske motorkøretøjer

  5   visse køretøjer, der er undtaget fra pligten til at være ansvarsforsikret og

       hvilken myndighed, der dækker for skader.

 

Alle forsikringsselskaber, der tegner ansvarsforsikring i Danmark skal være medlem af DFIM, og betaler løbende for DFIMs virksomhed. DFIM oprettet i 1939.