Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Syn af køretøjer

Syn af køretøjer

Tidspunkt 01/12 2014
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNSGEBYRER

               

 


 

 

 

 

I 1903 skulle synsgebyret betales kontant ”på stedet”.

I 1910 kostede det henholdsvis 10kr./5kr. at for syn af bil/motorcykel. Betalingen blev afregnet kontant med den motorsagkyndige, idet det på daværende tidspunkt var hovedparten af hans løn.

1913-1918-1921: 10kr.

Den Motorsagkyndiges løn er gebyrerne fra syn & køreprøver, indtil 1921, hvorfor forskellen fra København til provinsens sagkyndige var meget stor. Herefter fik alle sagkyndige et fast årligt beløb i løn samt en andel af gebyret fra synet.

I 1927 må den sagkyndige dog kun oppebære et max. beløb af gebyrindtægterne (resten tilgår statskassen). Nyt synsgebyr var på dette tidspunkt: 8kr.

I 1932-1949 er prisen på syn 12kr. henholdsvis 6kr.

I 1936 ingen gebyr ved periodisk syn for sprøjter til udrykning (½-årligt syn). Gebyr igen i 1958.

Andre udrykningsvogne betaler gebyr på 12kr.

Under WW2 var indtjeningen meget lille fra syn/køreprøver, hvorfor de sagkyndige udførte andre offentlige job såsom: tilsyn med tørveproduktion, assistance ved gennemførsel af benzinrationering, priskontrol med kørsel for den tyske værnemagt, udstedelse af kassationsattester for brugte køretøjer i forbindelse med ansøgninger om indkøbstilladelse mv.

1943-46: Afgift for brugte køretøjer ved ejerskift var 15%. Grunden var, at importen af nye biler var gået i stå.

Syn i 1950: 12kr.

I 1950 indførtes betaling for befordring til den sagkyndige for kørsel til syn.

 Fra 1958 skete betaling for syn ved stempelmærker, købt på dommer kontoret eller ved en autoriseret boghandler.

 Den motorsagkyndige fik herefter (1957/58) fast løn som tjenestemand eller overenskomstansat ingeniør. Der udleveres stempler med ”Motorgebyr” til annullering af stempelmærkerne.

Syn i 1967: 25kr.

Syn i 1976: 100kr.

Syn i 1982: 200kr.

Syn i 1985: 260kr.

Syn i 1992: 350kr.

Stempelmærker forsvandt i 1992. Syn betales nu på posthus ved anvendelse af  GIRO (forinden syn).

Betaling for syn ved omstilling blev indført i 1995. Bil: 175kr.

Kontant betaling for syn eller via bankoverførsel sker vedprivatiseringen af syn i 2004/2005.

Syn 1998: 350kr

Syn 2002: 400kr

Syn 2004: 320kr

Syn 2013: 299-360 kr. Fastsættes af det private synssted.

 

 

   

 

 

 

 

 

SYNS-

VIRKSOMHED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Justitsministeriets (politiet) motorsagkyndige:

Den første færdselslov fra 1903 indeholdt bestemmelser om syn af køretøjer. Automobiler skulle, før de blev taget i brug, fremstilles for politiet eller de af politiet anviste sagkyndige til afgørelse af, om tekniske krav var opfyldt.

Politiets motorsagkyndige synede køretøjer og holdt køreprøver indtil 1957, hvorefter politiet fik de ”små prøver” (alm. biler og motorcykler).

Statens Biltilsyn (Statens Bilinspektion):

I 1960 oprettedes Statens Biltilsyn, som udover en række administrative, biltekniske opgaver, herunder standardtypegodkendelse af køretøjer mv., fik den centrale ledelsesfunktion med hensyn til bilinspektøren (før 1960 var han motorsagkyndig).

I løbet af 60érne blev antallet af synshaller forøget, og antallet af bilinspektører (ingeniører) og navnlig bilassistenter (mekanikere) blev forøget.

Der var tvunget synssted i egen politikreds indtil 1965 – herefter frit.

Statens Biltilsyn ændrede navn til Statens Bilinspektion (SBI). Indtil 1993 hørte SBI under Justitsministeriet, men blev ved ressortomlægning overført til Trafikministeriet, og derved blev Færdselssikkerhedsafdelingen oprettet i 1974. I 1995 blev SBI etableret som en selvstændig statslig institution, der fra 2002 bevillingsmæssigt er afhængig af egen produktion (taxameterstyret). SBI har i 2004 i alt 756 ansatte, der har en produktion på godt 1 mio. syn og 200.000 omsyn. Udover syn udfører SBI også §77-syn samme med politiet, foretager undersøgelser af færdselsuheld, afholder køreprøver samt udfører toldsyn.

Fra 1968 blev 1 bilinspektør + 1a2 bilassistenter om sommeren sendt til Grønland for at udføre ”det årlige syn”. Oplevelsesrig tur for deltagerne, hvor synet ikke førte til noget "varigt"!

Færdselsstyrelsen nedlægges i 2010 og overføres til Trafikstyrelsen.

Begyndende privatisering af syn:

I 1988 begyndte den daværende VKR-regering at undersøge hvordan syn fremover kunne udføres af en virksom- hed udskilt fra staten. Der blev fremsat lovforslag om overførsel af opgaverne til et koncessioneret aktieselskab, hvor staten er minoritetsaktionær. Ikke gennemført. I 1991 nedsatte justitsministeren en arbejdsgruppe, der skulle se på en organisatorisk tilrettelæggelse af periodiske syn af personbiler. Ikke færdigbehandlet inden regerings-skiftet i 1993.

Privatisering af syn:

Statens monopol på syn er ifølge lov åbne for fri konkurrence på området, hvorfor SBI er solgt som en helhed eller i dele. I sep. 2004 er der åbne mulighed for, at private virksomheder med særlig godkendelse udfører omsyn. I jan. 2005 er der åbne mulighed for, at andre virksomheder med særlig godkendelse udfører syn. SBI er nu en blandt flere syns virksomheder på lige vilkår. Indtil til jan. 2007 vil der være maksimumpriser på syn. Efter jan. 2007 vil der være fri prisdannelse. For at sikre borgerens retsstilling kommer der nye regler for at underlægge virksomhederne forvaltningsloven. I 2007 har flere synsvirksomheder nedsat priserne kraftigt.

I 2005 er alle SBI`s synshaller solgt til spanske Applus, der driver de fleste af landets synshaller som privat firma. Mange andre private syns firmaer er dukket op (bl.a. med personale fra det tidligere SBI). Der er hermed åbnet for skarp konkurrence på området.