Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Besættelsen 1939-1945

Besættelsen 1939-1945

Tidspunkt 22/06 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Forbud og tekniske hindringer under besættelsen.

 

1939: Forbud mod kørsel med private motorkøretøjer fra 4. sep. 1939, kl. 24.00, grundet WW2 udbryder.

          Der indføres almindelig rationering af benzin med udlevering af rationeringsmærker. Alle tankstationer

          skal – til politiet - hver uge indberette på kvitteringsliste om salg af benzin.

          DKB (danske kvinders beredskab) også kaldet ”De Blå Piger” oprettes med dronning Ingrid i spidsen.

          Det maksimale medlemsantal når op på 40.000 kvinder. Denne tjeneste ophører igen i 1953.

1940: Kørsel med personmotorkøretøjer uden brugstilladelse standses 14. apr. 1940 (se side 13).

          Al kørsel med motorkøretøjer forbydes fra 9. apr. 1940 og indtil videre fra solnedgang til solopgang.

          Undtaget herfra er brandvæsen, politi, Statens Civile Luftværn, sygeplejersker mv.

          Kørsel under mørklægningen tillades fra 13.apr. med hvidt lys i afskærmede lygter + max. 30 km/t.  

          Udrykningskøretøjer undtaget herfra. I byer må køretøjer ikke bruge langt lys. Standsede køretøjer fritages

          for vægtafgift, hvis de afmeldes eller nummerplader deponeres. Vægtafgift tilbagebetales ejer ved aflevering af nummerplader.

          Mørklægningen blev indført 9.april 1940, og træder i kraft hver aften fra kl.19 til kl.5 næste morgen.

          Til mørklægning af forlygterne skulle benyttes en af følgende:

             -Statens Civile Luftværns godkendte afskærmnings- eller særlige belysningsanordning

             -Afskærmning af forlygten således, at lyset kom ud af en 7 cm bred og 1 cm høj lysåbning.

          Retningsvisere kan benyttes uden afskærmning. Baglygter afskærmes med en 4 cm bred/1cm høj lysåbning.

          Stoplygter afskærmes med en 3 cm bred/2 cm høj lysåbning. Sporvogne skal bruge svagt blåt lys.

          Registrerede & uregistrerede motorvogne, der anvendes til kørsel med Tørvedynd eller æltemasse skal i

          brugsmæssig henseende være i forsvarlig stand og ikke være gamle og udslidte (motorsagkyndig kontrol).

          Den daglige kørsel skal opgives – for at max. benzintildeling på 20 liter pr. 100 km´s kørsel kan tildeles.

          Rationering indledes med smør hvorefter fulgte kaffe, te, kakao, sukker, franskbrød og rugbrød.

          Materielanskaffelsen inden krigens udbrud består af:

              234 elektriske sirener og 134 håndsirener, der fordeles til kommunerne.

              115.000 gasmasker, bårer, sandsække, gasspore udstyr, klorkalk, gasdragter mv.

              100.000 gasmasker er bestilt til HtK

          Der er på dette tidspunkt udskrevet/udpeget 20.000 CB-pligtige (til tjeneste for civilbeskyttelsen).

          De CB-pligtige er til rådighed for luftværnscheferne (politiet).

          10. april indkaldes der 6.000 CB-pligtige (”føl”) til tjeneste for civilbeskyttelsen.

1941: Rutebiler, Lillebiler og Droskers rute-/friskilte skal være mørkeblåt eller grønt svagt lys.

          Fodgængeres håndlamper/-lygter skal være med mørkeblåt lys. CB-Udrykningskolonner (CBU) oprettes.

           ”Afprøvning” af St.c.Luftværns udrykningskøretøjer må kun ske med direkte tilladelse fra kolonnechefen.

          Tilladelse i årene 1941-42-43-44 til kørsel med tørv, brunkul, træ og lignende på vogntog bestående af en

          gasgenerator drevet traktor tilkoblet indtil 3 påhængsvogne. Betingelserne herfor er: at 20 % på drivhjul,

          max. 20 km/t, min. 50 % på bremsende hjul & solid tilkobling mellem køretøjerne.

1942: Handelsministeriet kan give tilladelse til køreprøve afholdelse med den motorsagkyndige i privat bil (med

          mærkat og brændstoftildeling). Droscher og køretøjer til offentlig befordring med gasgenerator anlæg

          må overskride tilladt totalvægt med indtil 15%. Betingelse herfor er: at der er 4-hjuls bremser, at hastig-

          heden ikke overstiger 30 km/t, at gaskøleren monteres bagpå køretøjet.          

1944: Afmærkningen med ”Genfermærket” (Røde Kors) på sanitetspersonel, sygehuse, sanitetsstationer og

          lastvogne i Luftværnet. Sygetransporter og ambulancer skal dog bruge et hvidt kors på rød bund i stedet.

          Som vilkår for at Det civile Luftværn kan forsætte beredskabsarbejdet kræver tyskerne, at ethvert køretøj

          under St.c.L. skal forsynes med et ”Mødepligtsbevis”, der giver tyskerne ret til overtagelse. Der indføres

          Luftbeskyttelsespligtige (LB-pligtige) i stedet for CB-pligtige. CBU-kolonnerne under staten

          berøres ikke af den krævede ændring fra politimæssigt CB til kommunalt LB. Rationering strammes –

          trekantede mærkater fra Benzinnævnet til vare-/lastbiler skal afleveres. Hvis ikke - er køretøjet ulovligt at

          bruge. Hyrevogne må højst fjerne sig 40 km fra hjemstedet.

          Legitimationskort for danske Statsborgere udstedes i 1944 (kort af 11-7-1944 fra politikreds 32).

          19. sep. ophører CB-tjenesten, idet politiet interneres af tyskerne. Tyskerne krævede, at CB-

          organisationen nedlægges. CB kendingstegn fjernes fra køretøjer samt fra uniformer mv. CBU-

          kolonnerne under staten berøres ikke af den krævede ændring fra politimæssigt CB til kommunalt LB.

          Der indføres Luftbeskyttelses-pligtige (LB-pligtige) i stedet for CB-pligtige.

1945: Luftværnet fik efter 5. maj 1945 overdraget ansvaret for 250.000 tyske flygtninge. Det varede i 4 år.

1945 til 1953: Rationering af forbrugsvarer blev kun gradvist ophævet efter Besættelsen 1940-45. Rationerings-

          mærker blev udleveret til familier/ måned, og antallet af personer afgjorde mærkernes antal.

          Benzinrationeringen af 1939 – 1947 blev erstattet af en kørselsbegrænsning for følgende vogntyper:

          A: Personbiler, turistvogne og varevogne under 3000 kg. B: Lastvogne over 3000 kg.

          Med tilladelse fra Benzinnævnet rakte kørselsbegrænsningen til eget amt og de nærmeste tilstødende amter.

          Tilladelsen fra Benzinnævnet kan kontrolleres af politiet ved det i forruden anbragte mærke.

          Nationalbanken meddeler i 1946, at danske penge ikke må bruges som betalingsmiddel i Tyskland.

          Notex-baglygter (afstandsbedømmelse) må i 1947 suppleres med alm. røde baglygter på CBU-køretøjer.

          Solar- og dieselolien er stadig rationeret efter 1947. Benzinrationering ophævet 31.okt. 1947.

          Danish American Gulf Oil Com. Meddeler i 1947, at benzinen er blyholdig & giftig og ikke må bruges til

          andet end motorbrændstof.  Udlevering af benzin til udenlandsk køretøj sker efter 1947 med paspåtegning.

          Indkøbstilladelser meddeles i 1947 af Dir. f. Varef. til St.c.L. for kød, flæsk, pålægsvarer, bayerske pølser.

          Mørklægning ophævet 5.maj 1945. Staten anmoder i1947 om besparelse af papir til offentligt brug.

          Brød, gryn, gas og tobaksrationering ophævet i 1948.

          Tekstiler, sko, fedt, flæsk, te, kakao, sæbe og el ophævet i 1949.         

          Smør og margarine ophævet i 1950, sukker og kaffe i 1952 og brændsel i 1953.

          Det tog år at få ophæve mørklægningen, da udskiftningen af pærerne var en stor udskrivning.

          1948 blev det igen tilladt, at tænde for farvestrålende neonreklamer.

          NB: De af os, der er af ældre dato kan vist godt erindre hvordan ”kaffen” smagte dengang!

1949: CF-kolonnerne oprettes ved Lov af 1. dec. 1949 som erstatning for Statens Civile Luftværn.

          CBU-korpset ændrer dermed navn til CF-korpset. Udbygningen CF-kolonnerne kostede i

           materielanskaffelser 113 mil. kroner.

1956: Næste rationering var nært forestående, idet Suezkrisen også medførte rationering af olie og

          benzinprodukter. Der var valuta og importrestriktioner til omkring 1957.